Kamarádské desatero

  1. Kouzelná slovíčka - umíme: dobrý den, nashledanou, prosím, děkuji, promiň
  2. Jsme kamarádi - chováme se přátelsky, vážíme si jeden druhého
  3. Pečujeme o své zdraví - snažíme se předcházet úrazům, otužujeme se
  4. Vzájemně si nasloucháme - posloucháme co dospělí nebo kamarádi říkají, necháme druhého domluvit
  5. Pomáháme si - mladším, slabším a navzájem si pomáháme
  6. Udržujeme čistotu a pořádek - uklízíme po sobě hračky, věci vracíme na své místo
  7. Říkáme si své názory - myslím, že... vadí mi, když... líbí se mi, že...
  8. Bereme jenom to, co patří nám - pokud si chceme půjčit cizí hračku, poprosíme o ni
  9. Jíme zdravě - snažíme se jíst hodně ovoce a zeleniny
  10. Chráníme přírodu i sebe - v přírodě se chováme ohleduplně, neničíme ji, neodhazujeme odpadky, jsme opatrní, nikdy nikam nechodíme s cizími lidmi