MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě a zvyšujícím se počtem onemocnění COVID-19 vyzývá Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivu nepřijímaly děti, žáky a studenty, kteří přijíždějí z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu ( tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky = omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

Obdobně je nutno přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.).