Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že po dohodě se zřizovatelem - Obcí Valašská Polanka bude obnoven provoz Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín od pondělí 18. 5. 2020 za dodržení epidemiologických opatření a doporučení - viz příloha Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

Při prvním vstupu do mateřské školy musí každý rodič odevzdat čestné prohlášení - viz příloha Čestné prohlášení.

Bez podepsaného dokumentu nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.