Informace ohledně přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dvěma způsoby:

1. na vstupních dveřích do mateřské školy

2. na webových stránkách MŠ, které naleznete na webových stránkách Obce Valašská Polanka - Mateřská škola - Aktuality.

Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí je stanoven na 29.5.2020.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zaslán zákonným zástupcům poštou.