Opětovné zahájení provozu.

Vážení rodiče,

od podnělí 23.11.2020 obnovujeme provoz mateřské školy. Žádáme rodiče, aby si prostudovali Manuál pro rodiče, který najdete v první příloze. Ve druhé příloze najdete formulář - Čestné prohlášení, které vyplněné předáte při prvním vstupu do mateřské školy. Toto čestné prohlášení můžete vyplnit i v MŠ - bude připraven u vstupních dveří.

Dále žádáme rodiče, kteří nebudou vodit své děti do mateřské školy, aby si stravu odhlásili (ode dne, kdy se mateřská škola znovu otevře, budou všechny děti prihlášeny ke stravování - odhlášeny byly jen po dobu uzavření školy). 

Děkujeme.