Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem Obcí Valašská Polanka  je termín konání zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí v Mateřské škole Valašská Polanka, okres Vsetín stanoven od 5. 5. do 16. 5. 2021.

Termín přijímání Žádostí o přijetí je stanoven na 12. 5. 2021 v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:45 hodin v Mateřské škole Valašská Polanka.

Pokud nebude mít zákonný zástupce možnost podat Žádost v daném termínu (tj. 12. 5. 2021), může tak učinit kdykoliv během stanoveného termínu zápisu; je třeba si ale předem telefonicky domluvit s ředitelkou schůzku.