Školní řád

Školní řád v úplném znění je dostupný na hlavní nástěnce v MŠ a webových stránkách zde
 
S obsahem školního řádu byli všichni rodiče dětí seznámeni a podpisem prezenční listiny seznámení potvrdili na úvodní třídní schůzce dne 29. srpna 2023.
 
Nepodceňujme zdraví dětí, svých i ostatních, buďme vzájemně ohleduplní a pokud není dítě zcela zdravé, nechme ho doma až do úplného vyléčení. Více informací naleznete v informační brožuře.