Školní řád

Školní řád v úplném znění je dostupný na hlavní nástěnce v MŠ a webových stránkách zde.
 
S obsahem školního řádu byli všichni rodiče dětí seznámeni a podpisem prezenční listiny seznámení potvrdili na úvodní třídní schůzce dne 30. srpna 2022 - viz. Zápis ze schůzky s rodiči
 
Nepodceňujme zdraví dětí, svých i ostatních, buďme vzájemně ohleduplní a pokud není dítě zcela zdravé, nechme ho doma až do úplného vyléčení. Více informací naleznete v informační brožuře.