Odhlášení a přihlášení stravování

Kdo a s kým řešit stravování
Otázky týkající se stravování, připomínky, případné problémy projednává zákonný zástupce v kanceláři ŠJ s vedoucí ŠJ - Zdenka Ostruzsková, tel. 571 446 073.
Jakékoli změny ve stravování dítěte (odhlášení či přihlášení stravy) si zákonný zástupce zajišťuje sám.
 
Kdy přihlásit, odhlásit stravování
Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 13:00 hodin, nejpozději do 6:30 hodin pouze v pondělí, u vedoucí ŠJ telefonicky nebo osobně. Neodhlášená strava propadá.
 
Při onemocnění dítěte
Při onemocnění dítěte nebo z důvodu jiné nepředpokládané nepřítomnosti, kdy se dítě nemůže účastnit vzdělávání, si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v čase 10:50 - 11:10 hod., na ostatní dny je nutno stravování dítěte odhlásit.
Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být ke stravování předem přihlášeno. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.