Provoz MŠ

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín poskytuje předškolní vzdělávání na adrese Valašská Polanka 366, 756 11 Valašská Polanka. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Valašská Polanka.
Mateřská škola Valašská Polanka je 2třídní školou s celodenním provozem.
 
Provoz MŠ je po dohodě se zřizovatelem, podle místních podmínek a potřeb zákonných zástupců zajištěn od 6:30 do 16:00 h.
• škola se v 6:30 odemyká a v 16:00 hodin uzavírá, rodiče jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16:00 hodin uzamčena
• děti se scházejí do 8:00, jinak po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou podle potřeby rodičů
• vstup do prostor MŠ je zabezpečen bezpečnostním zavíráním dveří, návštěvníci budou vpuštěni po ohlášení domovním telefonem u dveří, po sdělení jména a důvodu návštěvy