Provoz MŠ

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín poskytuje předškolní vzdělávání na adrese Valašská Polanka 366 a Valašská Polanka 81, 756 11 Valašská Polanka. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Valašská Polanka.
Mateřská škola Valašská Polanka je 3třídní školou s celodenním provozem.
 
Provoz MŠ je po dohodě se zřizovatelem, podle místních podmínek a potřeb zákonných zástupců zajištěn od 6:30 do 16:00 h.
• škola se v 6:30 odemyká a v 16:00 hodin uzavírá, rodiče jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16:00 hodin uzamčena
• děti se scházejí do 8:00, jinak po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou podle potřeby rodičů
• vstup do prostor MŠ je zabezpečen bezpečnostním zavíráním dveří, návštěvníci budou vpuštěni po ohlášení domovním telefonem u dveří, po sdělení jména a důvodu návštěvy