Identifikační údaje

IČO: 70991014
 
Název: Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Adresa: 756 11 Valašská Polanka 366
Odloučené pracoviště: 756 11 Valašská Polanka 81
Typ zařízení: s celodenním provozem
Telefon: +420 604 192 122
E-mail: mspolanka@volny.cz
 
Zřizovatel: Obec Valašská Polanka, 756 11 Valašská Polanka č. 270 
 
Hospodaření: právní subjekt - příspěvková organizace od 1. 1. 2003
Zahájení činnosti: 21. 3. 1996 
Zápis školy do rejstříku škol: 1. 1. 2005
Nejvyšší povolený počet dětí v MŠ: 82
Provozní doba: 6:30 -16:00 (celodenní provoz)
Zaměstnanci: 7 pedagogických, 6 provozních zaměstnanců
Statutární orgán: ředitel školy
Ředitelka: Daniela Grofová, DiS.
Kontakt na ředitelku: 604 192 122