Mravenečci

1. třída - MRAVENEČCI (budova MŠ č. p. 366)
Počet dětí: 24 (9 chlapců a 15 dívek)
Učitelky: Gabriela Hodulák, Hana Šťastná
Školní asistentka: -
 
"Pracovití mravenečci:"
1. Vanessa B.
2. Bibiana B.
3. Ingrid H.
4. Klára H.
5. Ella H.
6. Jiří H.
7. Matyáš H.
8. Beáta J.
9. Albert K.
10. Gabriel M.
11. Adéla M.
12. Jonáš Ř.
13. Klaudie S.
14. Eliška S.
15. Lukáš S.
16. Timotej Š.
17. Magdaléna Š.
18. Matěj Š.
19. Samuel Š.
20. Veronika T.
21. Nikola T.
22. Adéla V.
23. Viktorie V.
24. Natálie Ž.
 
Třídní vzdělávací program třídy Mravenečků
 
Běhám sem a běhám tam, kamarády zavolám.
Sám ten lístek neunesu, ostatní už běží k lesu.
Já běžím až nakonec, jsem mrňavý mravenec.
 
Znáte Ferdu mravence? Ferda je nejznámější mravenec ze všech mravenců! Všechno umí, všechno opraví, prostě "Ferda mravenec - práce všeho druhu!"
 
Do našeho velkého mraveniště v mravenčí třídě se letos sešlo 24 mravenečků. Z toho 15 mravenčích holčiček a 9 mravenčích kluků. Všichni mají 3-4 roky a aby jim nebylo bez náruče maminek smutno a zvládli projít všemi cestičkami poznáním, pomáhají jim mravenčí královny paní učitelky. Ve třídě to mají mravenečci moc krásné, je tu spousta hraček a stavebnic, se kterými si rádi hrají a také mají tematicky rozdělené herní koutky:
  • ateliér, ve kterém si můžou kreslit, malovat a modelovat
  • kuchyňský koutek, kde se učí vařit, jak se jídlo chystá na talíř, ale taky si zkouší loupat jablíčka, krájet banány a strouhat mrkvičku
  • v koutku voda a písek převážně pracují s pískem, kinetickým pískem, kamínky nebo také moukou
  • dílna, která je vybavena dětským ponkem, si zkouší aku vrtačkou zašroubovat šroubek, zatlouct plastový hřebík nebo dát dřívko do svěráku a držet pilku
  • pokusy a objevy, kde různě "kouzlí" a ukazujeme si, jak funguje svět kolem nás
  • koutek knihy a písmenka zahrnuje nejenom knížky, ale i puzzle a různé stolní hry
  • divadlo, ve kterém si hrají s maňásky a seznamují se s dějem pohádek
  • odpočinkový koutek je vybavený polštářky, matrací a nebesy, aby se mravenečci i během dne mohli zrelaxovat
Každý den se u nás pravidelně prolínají činnosti:
- po příchodu do školky si děti hrají, kreslí, malují podle vlastního výběru
- následuje uklízení hraček a aby šel úklid dětem lépe od ruky, pouštíme si uklízecí písničku “Skřítkové, tesaři”
- pokračujeme společnou přesnídávkou
- po přesnídávce se sejdeme ve společném kruhu a povídáme si o různých tématech spolu s básničkou či dramatizací. Svoláváme se říkankou "Ať jsi holka nebo kluk, udělej teď se mnou kruh, zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej" nebo "Velké kolo uděláme"
- dále cvičíme, přičemž střídáme různé pohybové hry s hudbou a náčiním
- následuje ovocná svačina
- poté se převlečeme v šatně a jdeme na vycházku nebo na hřiště MŠ
- po návratu do školky nás čeká oběd
- po obědě se děti převlečou do pyžámek, ulehnou každý do své postýlky, poslechnou si pohádku před spaním nebo relaxační hudbu
- po odpočinku se děti převlečou zpět do oblečení a pochutnají si na odpolední svačince
- odpoledne probíhají různé hry a aktivity dle zájmu dětí, než si pro děti přijde maminka
 
U nás v mraveništi se snažíme přistupovat k dětem tak, aby se rozvíjely podle svých individuálních potřeb a schopností. Prvotní je samozřejmě učit děti sebeobsluze. Zaměřujeme se na rozvoj citové oblasti, aby dítě mělo úctu k sobě, rodičům, všem ostatním kamarádům, umělo spolupracovat, komunikovat. Aby bylo ohleduplné, sebevědomé, naučilo se toleranci a dodržovalo dohodnutá pravidla. Učíme děti řešit konflikty a čelit překážkám. Nepodporujeme u dětí nezdravou soutěživost. Klademe důraz na rozvíjení smyslů, upřednostňujeme poznávání přírody. Nejvíce se nám osvědčilo předávání informací prožitkem. Snažíme se poskytovat dětem co nejvíce pohybu, aby se rozvíjely jejich pohybové schopnosti. Pohyb spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují, zvyknou si, že je součástí každodenních činností, jež vykonávají. Tím se je snažíme učit zdravému způsobu života.
Bez pravidel by to u nás, Mravenečků, nešlo, proto je společně dodržujeme. Společně je tvoříme, přehráváme situace, při kterých jsou důležitá a věnujeme jim čas, abychom si je osvojili.Tyto pravidla mají děti znázorněny pomocí obrázků v mravenčí šatně.
 
Na celý rok máme připravená témata, které upravovujeme podle aktuálního dění a přizpůsobujeme potřebám dětí.
Školní vzdělávací program „Světem jdeme zvesela od podzimu do léta“ je rozdělený do čtyř integrovaných bloků, ze kterých dále vychází tematické celky třídního vzdělávací programu inspirované písní Měsíce (Hradišťan). Ty jsou učitelkami dále rozpracovávány to týdenních či 14denních plánů.
1. Podzimní dobrodružství
- v září se sejdem pod jabloní
- v říjnu déšť pleská po střeše
- listopad svléká stromům šaty
2. Zimní radovánky
- v prosinci zrajou hvězdy zlatý
- leden je měsíc plný ledu
- únor zavolá skřivánka
3. Jarní probuzení
- březen dá první lžičku medu
- v dubnu se čistí studánka
- květen si říká podle kvítí
4. Letní hrátky
- červen si na svět sluncem svítí
- červenec po jahodách voní
- srpen si bleskem zakřeše
 
Po celý rok máme naplánováno spoustu různých aktivit od divadelních představení ve školce, výchovně-vzdělávacích programů, zajímavých besed a setkávání, pohybových a zážitkových aktivit. Všechny tyto aktivity vhodně doplňují celkový vzdělávací program v MŠ.