Včeličky

2. třída - VČELIČKY (budova MŠ č. p. 366)
Počet dětí: 23 (9 chlapců a 14 dívek)
Učitelky: Gabriela Fialová, Daniela Grofová, DiS.
Asistentka pedagoga: Alena Šťastná
 
"Pilné včeličky:"
1. Prokop B.
2. Metoděj B.
3. Jiří C.
4. Anděla F.
5. Elen H.
6. Rosalie H.
7. Evelína J.
8. Matěj K.
9. Victoria K.
10. Eliška K.
11. Magdaléna K.
12. Jiří Stanislav M.
13. Šimon M.
14. Olívie M.
15. Anna Pov.
16. Alžběta P.
17. Taťána P.
18. Anna Pt.
19. Vanesa S.
20. Matyáš S.
21. Daniel Š.
22. Simona T.
23. Sebastian Z.
 
VČELIČKY SI SPOLU HRAJÍ,
BZUČÍ, LETÍ, POZNÁVAJÍ,
CO NA SVĚTĚ KRÁSNÉ JE,
AŤ NÁM SPOLU DOBŘE JE.
 
Třídní vzdělávací program vychází ze čtyř integrovaných bloků dle ročních období (I. Podzimní dobrodružství, II. Zimní radovánky, III. Jarní probouzení, IV. Letní hrátky) a inspirován je písní Měsíce (Hradišťan). Tematické celky souvisí s typickými znaky pro daný měsíc, které jsou dále zpracovávány do týdenních až 14tidenních třídních plánů.
1. V září se sejdem pod jabloní.
2. V říjnu déšť pleská po střeše.
3. Listopad svléká stromům šaty.
4. V prosinci zrajou hvězdy zlatý.
5. Leden je měsíc plný ledu.
6. Únor zavolá skřivánka.
7. Březen dá první lžičku medu.
8. V dubnu se čistí studánka.
9. Květen si říká podle kvítí.
10. Červen si na svět sluncem svítí.
11. Červenec po jahodách voní.
12. Srpen si bleskem zakřeše.
 
Do třídy Včeliček se na letošní školní rok 2023/2024 slétlo 23 dětí, 9 chlapců a 14 dívek, zejména ve věku od 4 do 5 let. Naším hlavním cílem je vytvořit podnětné prostředí pro spokojené, hravé a zvídavé děti. Činnosti plánujeme postupně, nenásilnou a prožitkovou formou učení rozvíjíme kompetence ve všech vzdělávacích oblastech. Každé dítě je osobnost, a proto přistupujeme individuálně ke každému dítěti, respektujeme jeho zvláštnosti a jedinečnosti. Dbáme, aby byly všechny děti v celkové pohodě, aby rády navštěvovaly naši třídu a byly tu šťastné a cítily se bezpečně.
Snažíme se o to, abychom vytvořili milé kamarádské prostředí, děti respektovaly jeden druhého, byly tolerantní ke svým vrstevníkům i dospělým. Naším přáním a také úkolem je být dětem příjemnými průvodci a rovnocenými partnery. Klademe velký důraz na celkový rozvoj dětské osobnosti, na prožitkové učení, učení v přírodě a poznání okolního světa a prostředí. Děti vedeme k samostatnosti a kreativitě, správným společenským návykům, podporujeme a rozvíjíme komunikační a řečové dovednosti, předmatematické dovednosti, tvořivost, kooperační činnosti a dovednosti. Dbáme, aby děti měly dostatek pohybu na čerstvém vzduchu při pobytu v přírodě, na školní zahradě nebo procházce.
Chceme, aby děti poznávaly krásy přírody a svět kolem nás. Zaměřujeme se také na rozvoj jemné motoriky, tvoříme v ateliéru, učíme se činnostem denní potřeby hravou formou.
Konkrétní vzdělávací nabídku přizpůsobujeme příležitostem a situacím, průběžně ji upravujeme a dotváříme, vycházíme z individuálních potřeb a zájmu dítěte. 
Spolupracujeme se všemi třídami v naší MŠ, dbáme na přátelské vztahy při společných akcích, aktivitách a pobytu ve třídě.
 
Ve třídě Včeliček je pro nás důležitá přátelská a milá atmosféra, každé dítě má prostor vyjádřit své potřeby, názor, přání a uplanit své poznatky. K tomu jsou důležitá TŘÍDNÍ PRAVIDLA VČELIČEK, která jsme si na začátku školního roku společně vytvořili a budeme se snažit je po celý školní rok respektovat a dodržovat, aby nám ve třídě Včeliček bylo spolu dobře.
 • OUŠKOVÉ (posloucháme, co říká paní učitelka, dospělý)
 • PUSINKOVÉ (mluví jen jeden, nasloucháme druhému, říkáme hezká slova)
 • SRDÍČKOVÉ (chováme se k sobě hezky)
 • ŽELVIČKOVÉ (chodíme pomalu, běháme venku)
 • UKLÍZECÍ (uklízíme po sobě hračky, pracovní místo)
 • POSTÝLKOVÉ (při odpočinku nerušíme, jsme potichu)
 • TALÍŘKOVÉ (při jídle máme pusinky jen na jídlo)
 • KAPIČKOVÉ (šetříme vodou)
 • KYTIČKOVÉ (pečujeme a chráníme přírodu)
 
Velmi důležitý je také zavedený denní režim:
1. Hra v hracích koutcích
2. Jídlo
3. Hygiena
4. Cvičení
5. Společné aktivity a hry
6. Pobyt venku, na zahradě nebo vycházka do přírody
7. Odpolední odpočinek s pohádkou a relaxační hudbou
 
Do každodenní činnosti zařazujeme TŘÍDNÍ RITUÁLY, které jsou pro děti důležité k důvěře a pohodě ve třídě, dětem usnadní orientaci v režimu dne a pochopí, co je čeká a následuje.
 • Ranní činnosti začínáme v hracích koutcích s tematicky nabízenými činnostmi, které postupně otevíráme a děti si samy vybírají činnosti dle svého zájmu. Paní učitelky jsou pro děti průvodcem a partnerem. Mezi tyto koutky patří Ateliér, Dramatika, Dílna, Manipulační a stolní hry, Kostky a doprava, Domácnost, Hudba, Relax, Pohyb, Voda a písek, Pokusy a objevy
 • Uklízecí písnička "Skřítkové, tesaři"
 • Komunitní kruh svolávací písničkou "Děti, děti pojďte sem..., Velké kolo uděláme..."
 • Přání před obědem "Popřejem si dobrou chuť..."
 • Před odpočinkem "Po obědě plná bříška, co nás čeká? Postel, knížka. Lehneme si a jsme tiše..."
 • Poslech čtené, audio či vyprávěné pohádky a poslech relaxační hudby
 • Pohlazení před spaním
 • Přání k narozeninám s Narozeninovou písničkou (M. Růžičková) a tanečkem v kruhu
 • Reflexivní kruh "Semafor" (zhodnocení činností, dne, týdne dětmi "co se mi ne-líbilo, co se mi ne-povedlo...")

Rodiče průběžně informujeme o společných akcích, dění v MŠ na webových stránkách školy, nástěnkách v šatně dětí, osobně. Na nástěnkách prezentujeme výtvory dětí, které si koncem každého týdne odnáší domů, pravidelně zveřejňujeme "Co nás tento týden čeká" (dané tema, činnosti, co se učíme, zpíváme, hrajeme, cvičíme, tancujeme...)

Uspořádání dne u Včeliček:

6:30 - 8:15 Ranní činnosti v hracích koutcích dle volby dětí
8:15 - 8:30 Úklid hraček při uklízecí písničce
8:30 - 9:00 Hygiena, svačina
9:00 - 9:30 Komunitní kruh, společné vzdělávací činnosti
9:30 - 9:45 Ovocná svačina, hygiena, příprava na pobyt venku (převlékání, sebeobslužné činnosti)
9:45 - 11:30 Pobyt venku
11:30 - 12:00 Hygiena, oběd
12:00 - 13:30 Odpočinek při pohádce, relax, klidové činnosti
13:30 - 14:00 Hygiena, sebeoblužné činnosti, svačina
14:00 - 16:00 Činnosti v hracích koutcích, volné hry dětí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, individuální činnosti, rozhovory, pohybové hry, pobyt venku