⏰ ✏️ Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 ✏️ ⏰

Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín oznamuje termín a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024.
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Valašská Polanka pro školní rok 2023/2024 se bude konat dne 9. 5. 2023 od 7:00 do 12:00 hodin, v budově mateřské školy, v ředitelně MŠ v 1. patře.
 
Dále se, prosím, důkladně seznamte se zveřejněnými informacemi k zápisu, průběhem přijímacího řízeníkritérii pro přijímání dětí do MŠ.
 
Děti mohou být do MŠ přijaty pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž součástí je i potvrzení lékaře (pediatra) o řádném očkování dítěte.
Současně s vyplněnou žádostí je třeba doložit další dokumenty:
- Rodný list dítěte
- Průkaz totožnosti zákonného zástupce
- Prohlášení zákonných zástupců dítěte (k Žádosti + ke Kritériím + k Poučení účastníka řízení)
 
Tiskopisy ke stažení/tisku naleznete zde (v sekci Dokumenty)
V případě, že nemáte možnost tiskopisy vytisknout, lze si je vyzvednout v MŠ, a to v termínu od 17. 4. do 21. 4. 2023 v provozní době od 6:30 do 16:00 hodin.
 
Pro upřesnění jakýchkoli informací či dotazů mě, prosím, kontaktujte emailem na mspolanka@volny.cz nebo telefonicky na +420 604 192 122.
 
Těšíme se na setkání.
 
za celý kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ