Informace, aktuální akce

Veškeré informace týkající se dění v MŠ (programy, akce, potvrzení seznamů atp.) jsou průběžně aktualizovány zde na webových stránkách MŠ v Kalendáři.
Informace jsou také zveřejňovány na nástěnkách v MŠ, přičemž tento způsob není zcela operativní. Některé informace mohou být v MŠ vyvěšeny odpoledne a rodiče dětí odcházejících po obědě tak nemusí mít informaci hned.
Prosíme a rovněž děkujeme, že sledujete oba tyto zdroje.
Za kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka školy