OZNÁMENÍ RODIČŮM - Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 16. 11. 2023 zaměstnanci MŠ oznámili ředitelce školy, že 12 ze 13 zaměstnanců MŠ Valašská Polanka, okres Vsetín se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše MŠ i s odloučeným pracovištěm a školní jídelnou ZŠ uzavřená (stravování dětí vám bude automaticky odhlášeno).

Pokud se odborovým organizacím, na politických jednáních s vládou, podaří najít řešení a plánovanou stávku zruší, provoz MŠ bude bez omezení.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám může zkomplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za minimálně zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání.Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. Velmi dlouho a ne vždy zcela snadno jsme zaváděli v naší Mateřské škole nové vzdělávací programy, inovativní výuku, vybavení pomůckami či nábytkem, zlepšovali jsme diagnostiku, spolupráci školy s rodinou a veřejností, zodpovědně přistupujeme ke svému dalšímu vzdělávání. Také jsme velmi zapracovali na podmínkách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, postupně jsme získávali pro MŠ a naše děti asistenty. Naše paní kuchařky, paní uklízečky, pan školník odvádějí skvělou práci, udržují prostory MŠ v čistotě, podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti, sekají zahradu, opravují hračky a nábytek a spoustu dalšího… Budoucími škrty a snižovanáním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti.

Byla bych velmi ráda za vaše pochopení a podporu pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží. Důležité však také je, že nezůstali neteční k plíživé destrukci našeho školství. Mou podporu mají.

Velmi děkuji za pochopení.

S přáním lepších dnů

za kolektiv MŠ Daniela Grofová, DiS.