DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí - výskyt DÁVIVÉHO KAŠLE

Zveřejněno 17. 5 2024, 13:00
 
Vážení rodiče,
na základě dnešní informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bychom Vás chtěli informovat, že u jednoho dítěte v Mateřské škole Valašská Polanka, kterou navštěvuje Vaše dítě, se laboratorně potvrdilo onemocnění dávivým kašlem (pertusí).
 
Případným projevům kašle proto, prosím, v současné době věnujte zvýšenou pozornost. Pokud  by  Vaše dítě  dávivě kašlalo, navštivte svého pediatra, který posoudí jeho zdravotní stav a v indikovaném případě provede odběry na laboratorní vyšetření.
 
Detailní informace naleznete v přiloženém upozornění KHS ZLK (viz. příloha níže)
 
Děkuji za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.
 
za kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ