Oznámení výsledků přijímacího řízení

Zveřejněno 29. 5. 2024, 9:35 h.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín oznamuje výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Seznam přijatých/nepřijatých dětí
 
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka školy