Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Valašská Polanka
Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – předškolní vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:
MŠ,  Školní jídelna - výdejna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek: 6.30 - 15.45

4.4 Telefonní čísla

+420 739 307 341
+420 737 894 242

4.5 Adresa internetové stránky

https://ms.valasskapolanka.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:
mspolanka@volny.cz

4.8 Datová schránka

gcxpex2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181985901/0300

6. IČO

70991014

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznam dokumentů zde.

8.2 Rozpočet

Seznam dokumentů zde.

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: mspolanka@volny.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gcxpex2
 • Podání písemně na adresu sídla organizace
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb.
 • Zákon č. 250/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebyly žádné stanoveny

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou potřebné.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Mateřské škole Valašská Polanka, okres Vsetín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.