Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.
 
1. Název
Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
 
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Obec Valašská Polanka
Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
 
Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – předškolní vzdělávání
 
3. Organizační struktura
Seznam organizačních složek: MŠ,  Školní jídelna-výdejna
 
4. Kontaktní spojení
 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka
 
4.3 Úřední hodiny
čtvrtek 11:00 - 12:00 hodin;
v jiném termínu lze po telefonické domluvě na tel. 604 192 122
 
4.4 Telefonní čísla
+420 604 192 122 (ředitelka MŠ)
+420 737 894 242 (1. třída)
+420 739 307 341 (2. třída)
+420 734 490 933 (3. třída)
 
4.5 Adresa internetové stránky
 
4.6 Adresa podatelny
Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 366
756 11 Valašská Polanka
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.
 
4.7 Elektronická adresa podatelny
Další elektronické adresy: mspolanka@volny.cz
 
4.8 Datová schránka
ID datové schránky: gcxpex2
 
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu:
od 1. 4. 2024 - 5592608003/5500
do 31. 3. 2024 - 181985901/0300
 
6. IČO
70991014
 
7. DIČ
Škola není plátcem DPH
 
8. Dokumenty
 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznam dokumentů zde.
 
8.2 Rozpočet
Seznam dokumentů zde.
 
9. Žádosti o informace
  • Prostřednictvím elektronické pošty: mspolanka@volny.cz
  • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gcxpex2
  • Podání písemně na adresu sídla organizace
  • Osobně v sídle organizace na výše uvedené adrese
 
10. Příjem podání a podnětů
Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti ředitelky přijímá žádosti o poskytnutí informací ředitelkou pověřený zástupce. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.
 
11. Předpisy
 
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
11.2 Vydané právní předpisy
 
12. Úhrady za poskytování informací
 
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytování informací a s tím spojených služeb.
 
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nebyla žádná rozhodnutí vydaná.
 
13. Licenční smlouvy
 
13.1 Vzor licenčních smluv
Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování informací potřebné.
 
13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou Mateřské škole Valašská Polanka, okres Vsetín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.