Akce

V naší školce pořádáme pravidelné akce:

Podzim

 • „Den stromů“ - Vsetín
 • Beseda s důchodci“ - vystoupení dětí v KD

Zima

 • Mikulášská besídka v MŠ
 • Vánoční besídka v KD
 • Tříkrálový průvod po vesnici
 • Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Valašská Polanka
 • Maškarní karneval v MŠ

Jaro

 • Vítání jara - Odemykání studánky
 • Velikonoční tvoření pro rodiče
 • „Den vody“
 • „Den země“ – Vsetín
 • „Filipojakubská noc“ – čarodějnice v MŠ
 • Stavění Májky
 • Besídka k Svátku maminek

Léto

 • Oslava MDD
 • Výlet
 • „Barevný týden“
 • „Indiánský týden“
 • „Poslední zvonění“ – maškarní průvod po vesnici
 • Návštěva pouťových atrakcí
 • Loučení s předškoláky - zábavné odpoledne, opékání, pyžamová diskotéka, noc v MŠ

Spolupracujeme se ZŠ Valašská Polanka:

 • návštěva předškolních dětí v 1. třídě před Zápisem do ZŠ
 • dopolední „výměnná akce“ předškolních dětí s prvňáčky
 • možnost využívání tělocvičny
 • pohádky aj.

Pořádáme besedy:

 • knihovnice
 • myslivec
 • SDH
 • policie ČR aj.

 

Během školního roku se účastníme výtvarných soutěží pořádaných různými vzdělávacími agenturami, kde prezentujeme výtvarné práce i prostorové výrobky dětí (např. ALCEDO – Vsetín). Využíváme nabídek různých vzdělávacích agentur (loutková či hraná pohádková představení, hudební pořady, kouzelnická vystoupení aj.).