Aktuality

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Zveřejněno 29. 5. 2024, 9:35 h.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín oznamuje výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Seznam přijatých/nepřijatých dětí
 
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka školy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí - výskyt DÁVIVÉHO KAŠLE

Zveřejněno 17. 5 2024, 13:00
 
Vážení rodiče,
na základě dnešní informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bychom Vás chtěli informovat, že u jednoho dítěte v Mateřské škole Valašská Polanka, kterou navštěvuje Vaše dítě, se laboratorně potvrdilo onemocnění dávivým kašlem (pertusí).
 
Případným projevům kašle proto, prosím, v současné době věnujte zvýšenou pozornost. Pokud  by  Vaše dítě  dávivě kašlalo, navštivte svého pediatra, který posoudí jeho zdravotní stav a v indikovaném případě provede odběry na laboratorní vyšetření.
 
Detailní informace naleznete v přiloženém upozornění KHS ZLK (viz. příloha níže)
 
Děkuji za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.
 
za kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ

Přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu 2024

Zveřejněno 2. 5. 2024, 16:30
 
Vážení rodiče,
mateřská škola je o hlavních prázdninách v provozu od 1. 7. do 15. 7. 2024 (pozor, v pátek 5. 7. 2024 je státní svátek, MŠ je uzavřena). Provoz MŠ bude zajištěn na 1 - 2 třídy, dle počtu přihlášených dětí.
 
Od 15. 7. 2024 je mateřská škola uzavřena. Nový školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2024.
 
Výše úplaty za měsíc červenec (9 pracovních dní) za přihlášené děti bude hrazena v hotovosti nejpozději v pátek 12. 7. 2024.
 
Přejeme dětem krásné prázdniny a dospělým odpočinkovou dovolenou!
 
Za kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ
 

Pobyt v přírodě v Karlovicích - informace pro rodiče přihlášených předškoláků

Vážení rodiče,
vše běží, jak má - pobyt v Hotelu Galik máme rezervovaný, od Vás odsouhlasenou a podepsanou účast, všichni se moc těšíme, jen ještě musíme objednat počasí a být všichni zdraví :-)

Nyní vás, rodiče všech "přihlášených výletníků" prosím o úhradu ceny pobytu nejpozději do úterý 30. 4. 2024 Kč 1840,-- na č. ú. MŠ 5592608003/5500, do zprávy pro příjemce/poznámky uveďte "Jméno Příjmení dítěte a Pobyt Karlovice".

Bohužel, po předchozích zkušenostech si hotel v případě zrušení rezervace vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky:
- 20% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 30 až 44 dní před nástupem na pobyt,
- 50% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 14 až 29 dní před nástupem na pobyt,
- 70% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 7 až 13 dní před nástupem na pobyt,
- 100% z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 6 dnů před nástupem na pobyt včetně.
 

Informační pokyny k pobytu, dopravě, režimu, seznamu věcí... budou včas upřesněny zveřejněním na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách.
Předpokládaný odjezd z MŠ je v úterý 18. 6. ráno, linkovým autobusem do Ústí, se svačinkou a troškou pohybu na tamějším hřišti, přestup na spoj do V. Karlovic-Leskové, hotel Razula. Pobyt začínáme obědem. Plánovaný příjezd do MŠ je ve čtvrtek 20. 6. před obědem, opět linkovým autobusem, pobyt končíme snídaní-svačinkou.
Přeprava zavazadel tam i zpět je zajištěna "doprovodným" vozem značky Volkswagen :-)

Po ukončení pobytu proběhne konečné vyúčtování skutečně vynaložených nákladů a přeplatek bude vrácen na b. ú. zákonného zástupce dítěte, z kterého byla platba za pobyt zaslána.

⏰ ✏️ Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 ✏️ ⏰

Zveřejněno 5. 4. 2024, 9:45 h.

Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín oznamuje termín a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Valašská Polanka, okres Vsetín pro školní rok 2024/2025 se bude konat dne 9. května 2024 (čtvrtek) od 7:00 do 12:00 hodin, v hlavní budově mateřské školy č. p. 366, v 1. patře, v kanceláři ředitelky MŠ.
 
 
K zápisu je nutné doložit následující dokumenty:
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz)
  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem)
  • Potvrzení o očkování dítěte (vyplněné a potvrzené lékařem dítěte - pediatrem)
  • Doporučení školského poradenského zařízení, popř. související dokumentaci od lékaře (v případě dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami, dítěte s odkladem školní docházky)
  • Dohoda o docházce dítěte (vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem)
Tiskopisy ke stažení/tisku naleznete zde (v sekci Dokumenty - Přijímací řízení).
Vícestranné tiskopisy, prosím, vytiskněte oboustranně.
V případě, že nemáte možnost tiskopisy vytisknout, rádi Vám je, po předchozí domluvě, připravíme v listinné podobě k vyzvednutí v MŠ.
 
Pro upřesnění jakýchkoli informací či dotazů mě, prosím, kontaktujte emailem na mspolanka@volny.cz nebo telefonicky na +420 604 192 122.
 
Těšíme se na setkání.
 
za celý kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ
 
Vloženo 25. 3. 2024, 17:30 h.
Zápis nových dětí na školní rok 2024/2025 proběhne podle školského zákona v měsíci květnu. 
V naší mateřské škole bude probíhat osobní podání žádostí dne 9. května 2024.
Bližší informace a aktuální tiskopisy týkající se přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 budou zveřejněny nejpozději 8. dubna 2024.
 
Den otevřených dveří v naší mateřské škole proběhne ve stejný den jako zápis, kdy se rodiče s dětmi mohou seznámit s prostory mateřské školy a tříd, děti si samozřejmě mohou v našich třídách pohrát a prozkoumat každý kout ;-)
 
Těšíme se na setkání.
 
za celý kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ