Aktuality

Hurá, Karlovice se blíží! - informace pro rodiče

V úterý  18. 6. 2024 děti přiveďte do MŠ (do třídy Soviček) nejpozději v 7:30 h. (vč. zavazadel - 1x cestovní kufr/taška  + 1x příruční batůžek)

Věci dětem podepište (vč. zavazadla)

V případě potřeby podávání osobních léků nezapomeňte paní učitelkám předat písemný seznam léků (přesný název) s uvedením jména dítěte a vyjádřením vašeho souhlasu k podávání léků paní učitelkou popř. lékařské potvrzení, vč. rozepsání dávkování (dávkování uveďte i na ORIGINÁLNÍ balení léků)

Pokud budete potřebovat cokoli upřesnit, neobávejte se i během víkendu zavolat či napsat sms ;-) Na tel. č. 604 192 122 vám budu k dispozici, event. zavolám zpět!

Níže v příloze naleznete doporučený seznam věcí, které s sebou sbalit a předběžně plánovaný program.

Děti, které nejsou na výlet přihlášené, samozřejmě mohou ve dnech školního výletu (18. - 20. 6. 2024) docházet běžně do MŠ, pouze je přivádějte na hlavní budovu MŠ (budou rozděleny do 1. a 2. třídy, dle počtu přítomných dětí)
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Zveřejněno 29. 5. 2024, 9:35 h.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín oznamuje výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.
 
Ředitelka Mateřské školy Valašská Polanka, okres Vsetín rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Seznam přijatých/nepřijatých dětí
 
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka školy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí - výskyt DÁVIVÉHO KAŠLE

Zveřejněno 17. 5 2024, 13:00
 
Vážení rodiče,
na základě dnešní informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bychom Vás chtěli informovat, že u jednoho dítěte v Mateřské škole Valašská Polanka, kterou navštěvuje Vaše dítě, se laboratorně potvrdilo onemocnění dávivým kašlem (pertusí).
 
Případným projevům kašle proto, prosím, v současné době věnujte zvýšenou pozornost. Pokud  by  Vaše dítě  dávivě kašlalo, navštivte svého pediatra, který posoudí jeho zdravotní stav a v indikovaném případě provede odběry na laboratorní vyšetření.
 
Detailní informace naleznete v přiloženém upozornění KHS ZLK (viz. příloha níže)
 
Děkuji za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.
 
za kolektiv MŠ
Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ

Pobyt v přírodě v Karlovicích - informace pro rodiče přihlášených předškoláků

Vážení rodiče,
vše běží, jak má - pobyt v Hotelu Galik máme rezervovaný, od Vás odsouhlasenou a podepsanou účast, všichni se moc těšíme, jen ještě musíme objednat počasí a být všichni zdraví :-)

Nyní vás, rodiče všech "přihlášených výletníků" prosím o úhradu ceny pobytu nejpozději do úterý 30. 4. 2024 Kč 1840,-- na č. ú. MŠ 5592608003/5500, do zprávy pro příjemce/poznámky uveďte "Jméno Příjmení dítěte a Pobyt Karlovice".

Bohužel, po předchozích zkušenostech si hotel v případě zrušení rezervace vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky:
- 20% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 30 až 44 dní před nástupem na pobyt,
- 50% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 14 až 29 dní před nástupem na pobyt,
- 70% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 7 až 13 dní před nástupem na pobyt,
- 100% z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 6 dnů před nástupem na pobyt včetně.
 

Informační pokyny k pobytu, dopravě, režimu, seznamu věcí... budou včas upřesněny zveřejněním na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách.
Předpokládaný odjezd z MŠ je v úterý 18. 6. ráno, linkovým autobusem do Ústí, se svačinkou a troškou pohybu na tamějším hřišti, přestup na spoj do V. Karlovic-Leskové, hotel Razula. Pobyt začínáme obědem. Plánovaný příjezd do MŠ je ve čtvrtek 20. 6. před obědem, opět linkovým autobusem, pobyt končíme snídaní-svačinkou.
Přeprava zavazadel tam i zpět je zajištěna "doprovodným" vozem značky Volkswagen :-)

Po ukončení pobytu proběhne konečné vyúčtování skutečně vynaložených nákladů a přeplatek bude vrácen na b. ú. zákonného zástupce dítěte, z kterého byla platba za pobyt zaslána.