Aktuality

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2024-2025

Vážení rodiče,
na nový školní rok 2024-2025 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Valašská Polanka Kč 400,--/měsíc.
Úhrada úplaty se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet MŠ (č. ú. 5592608003/5500) nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 
Doporučujeme nastavit trvalý příkaz popř. je možné zaslat jednorázově částku za celý školní rok (10 měsíců)
 
U dětí, které do MŠ již dochází a rodiče mají nastavený trvalý příkaz, prosíme o kontrolu nastavení plateb (změna částky). U dětí předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky platby zrušte (Vzdělávání se dítěti v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku = povinné předškolní vzdělávání)