Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v první polovině měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií.
Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.
 
Výsledky přijímacího řízení 2024-2025