Sovičky

3. třída - SOVIČKY (budova MŠ č. p. 81)
Počet dětí: 24 (13 chlapců a 11 dívek)
Učitelky: Bc. Michaela Bambuchová, Pavlína Kašparová
Asistentka pedagoga: Eva Filgasová
 
"Moudré sovičky:"
1. Karolína B.
2. Valerie Č.
3. Štěpán D.
4. Jolana F.
5. Daniel F.
6. Dorota G.
7. Šimon G.
8. Sebastian Hrab.
9. Sebastian Hrad.
10. Štěpán M.
11. Ema M.
12. Viktorie M.
13. Matěj M.
14. Kristián N.
15. Jakub Ř.
16. Alex S.
17. Tomáš S.
18. Jakub Š.
19. Sebastian Š.
20. Marie T.
21. Eliška T.
22. Hana V.
23. Lucie V.
24. Ema Z.
 
Do nového sovího hradu se slétlo 24 soviček, 11 děvčat a 13 chlapců. O všechny sovičky se budou starat paní učitelky Míša a Pavlína. O pořádek a plná bříška se postará teta Vendulka.
Hned v prvních dnech si malé sovičky prohlédly svůj hrad od shora až dolů a dohodly se, že budou dodržovat následující pravidla:
• ponožkové – zkoušíme se oblékat bez pomoci a ukládáme věci na své místo
• talířkové – ochutnáme každé jídlo, nerušíme kamarády
• kapičkové – neplýtváme vodou. Myjeme si ruce před každým jídlem a po použití toalety
• hračkové – můžeme si půjčit hračky, ale musíme je vrátit na své místo
• želvičkové – chodíme pomalu, abychom si neublížili
• pusinkové – nepovídáme, když mluví druhý
• měsíčkové – při odpočinku neruším  ostatní kamarády
• srdíčkové – chováme se k sobě kamarádsky a ohleduplně
 
Sovičky jsou moudré a zvídavé a jejich společným mottem se stala báseň:
SOVA V LESE
MOUDRÁ SOVA V LESE SEDÍ, DO KRAJINY MOUDŘE HLEDÍ.
MOUDRÉ VĚCI VYMÝŠLÍ, O NÁS LIDECH PŘEMÝŠLÍ.
JESTLIPAK SE MÁME RÁDI, JSME-LI DOBŘÍ KAMARÁDI,
UČÍME SE SLUŠNÍ BÝT A RODIČE NEZLOBIT.
RADOST JSME JÍ UDĚLALI? JAKPAK BY NE, VŽDYŤ JSME MALÍ!
 
a píseň SOVIČKY
1. V JEDNOM LESE BLÍZKO CHÝŠE ŽILA BYLA SOVA.
ZNALA VŠECHNY LESNÍ SKRÝŠE A KOUZELNÁ SLOVA.
2. AHOJ, ZDRAVÍM, DOBRÉ RÁNO, JAKÉ MÁTE PŘÁNÍ?
ZAHRAJU VÁM NA PIÁNO PĚKNÉ PŘIVÍTÁNÍ.
3. NAŠE SOVA UŽ K NÁM LETÍ, NECHCE BYDLET V LESE.
NA ZAHRADU MEZI DĚTI ZÍTRA STĚHUJE SE.
REF.: HÚ-HÚ, KDO TO HOUKÁ, SOVIČKY, HÚ-HÚ MÁVAJÍ SI PEŘÍČKY.
          HÚ-HÚ, ZNAJÍ VŠECHNY PÍSNIČKY, TŘÍDA NAŠICH DĚTÍ, PROSTĚ SOVIČKY!!!
 
Celý rok je bude provázet ŠVP „Světem jdeme zvesela od podzimu do léta“ rozdělený do čtyř integrovaných bloků:
1. Podzimní dobrodružství
2. Zimní radovánky
3. Jarní probuzení
4. Letní hrátky
Ty se pak dělí na měsíční tematické celky:
V září se sejdem pod jabloní – V říjnu déšť pleská po střeše – Listopad svléká stromům šaty – V prosinci zrajou hvězdy zlatý – Leden je měsíc plný ledu – Únor zavolá skřivánka – Březen dá první lžičku medu – V dubnu se čistí studánka – Květen si říká podle kvítí – Červen si na svět sluncem svítí – Červenec po jahodách voní.
Ty jsou pak dále učitelkami rozpracovávány do týdenních až 14ti denních témat.
Každodenní činnosti:
• 6,30 – 8,30  - scházení dětí, centra aktivit
• 8,30 – 9,00 – úklid hraček, hygiena, svačina
• 9,00 – 9,45 – komunitní kruh, výtvarná činnost, hudební činnost, sportovní část, pracovní listy, grafomotorika,  …
• 9,45 – 10,00 – ovocná svačinka, hygiena
• 10,00 – 11,10 – pobyt venku, příp. náhradní činnost ve školce
• 11,10 – 12,00 – hygiena, příprava na oběd, odchod dětí domů
• 11,50 – 12,00 – příprava na odpočinek
• 12,00 – 14,00 – odpolední odpočinek, náhradní činnosti
• 14,00 – 16,00 – hygiena, svačina, volné činnosti, odchod dětí domů
 
S dětmi budeme pracovat ve skupinkách i individuálně. Budeme klást důraz na rozvoj individuálních potřeb a schopností. Mezi priority bude patřit vést děti k co největší samostatnosti, sebeobsluze a zdokonalování komunikačních dovedností.
Děti povedeme k ochraně přírody ať už živé či neživé. Budeme rozvíjet jemnou i hrubou motoriku (pracovní listy, grafomotorika, logopedická prevence, dostatečný pohyb ve školce i pobyt venku,…) Budeme se snažit upevňovat kamarádské vztahy a také vztahy mezi dětmi a dospělými zaměstnanci MŠ.
Našim přáním je, aby se děti do školky těšily a byly zde spokojené. Chceme dětem nabízet co nejvíce zážitků ať už ve školce nebo mimo ni. S tím souvisí i rozvíjení všech smyslů.
Ke všem dětem se budeme chovat stejně, žádné nebudeme upřednostňovat, nebudeme podporovat nezdravou soutěživost. Budeme respektovat každou dětskou osobnost i s jejími zvláštnostmi. Děti povedeme k tomu, aby dokázaly pomáhat slabším a mladším.
Budeme se těšit na společné akce i s vámi, rodiči, které jsou plánované a o kterých se včas dozvíte.