Stravné

Platba stravného se provádí inkasním převodem z účtu strávníka na účet ZŠ (č. ú. 0111509256/0300), vždy v období od 20. do 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny ZŠ Valašská Polanka (při zahájení stravování než proběhne souhlas s inkasem).
 
Cena stravného pro děti je stanovena v Dodatku k Vnitřnímu řádu školní jídelny při ZŠ Valašská Polanka. Ceny jsou aktuálně upravovány s platností od určitého data.
 
Aktuální výše ceny stravného je stanovena (v Kč):
 
MŠ I. – 6 let                 MŠ II. 7 – 10 let
přesnídávka 10,--        přesnídávka Kč 10,--
oběd 28,--                   oběd Kč 32,--
svačina 9,--                 svačina Kč 9,--
celkem 47,--                celkem Kč 51,--