Stravné

Platba stravného se provádí inkasním převodem z účtu strávníka na účet ZŠ (č. ú. 0111509256/0300), vždy v období od 20. do 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny ZŠ Valašská Polanka (při zahájení stravování než proběhne souhlas s inkasem).
 
Cena stravného pro děti je stanovena v Dodatku k Vnitřnímu řádu školní jídelny při ZŠ Valašská Polanka. Ceny jsou aktuálně upravovány s platností od určitého data.
 
Aktuální výše ceny stravného (s platností od 1. 4. 2024) je stanovena (v Kč):
 
MŠ I. děti 3 - 6 let                   MŠ II. 7 - 10 let
přesnídávka Kč 11,--        přesnídávka Kč 11,--
oběd Kč 28,--                   oběd Kč 32,--
svačina Kč 11,--               svačina Kč 11,--
celkem Kč 50,--                celkem Kč 54,--